fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Изправени пред невиждана досега криза, много от общинските администрации в общините, където има компактно ромско население, направиха постъпки за прилагане на заповедта на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на страната, като предприеха специфични мерки в ромските квартали. Ромски и неромски организации, активни граждани, формални и неформални лидери, включително духовни лидери, активно участват в планирането и прилагането на тези мерки, като администрацията активно търси партньорство от представители на ромската общност. Постоянна ромска конференция работи за консолидация на  усилията на всички заинтересовани страни и намирането на цивилизовани, иновативни и ефикасни механизми за справяне със предизвикателствата, пред които се изправя България в ситуацията на криза причинена от разпространението на Covid-19.

Oбщина Нова Загора, публикува на страницата на общината си информация за въвеждане на „пропускателен режим“ за квартал 6-ти и предизвика негодуванието на много прогресивно мислещи хора в страната и извън нея. Едва ли община Нова Загора са имали точно в предвид „пропускателен режим“, но използването на такива силни думи в момент на криза може да причини дестабилизация и паника, които не са полезни във време на криза. Случаят отново доказва, че там, където няма адекватно представителство на ромската общност на платформите, на които се взимат стратегически решения, няма и адекватно поведение и ефективни механизми на властта.

В община Сливен, само на 20 километра от община Нова Загора, представители на ромски организации, здравни медиатори, духовни лидери, роми, работещи в държавни и общински структури, активно участват в процесите на планиране и изпълнение на мерките. От прес-центъра на община Сливен също излезе подобен текст за „въвеждане на пропускателен режим“ за кв. Надежда, но след консултация с ромски активисти и представители на ПРК със своя заповед кметът на Община Сливен промени текста на документа.

[blockquote text=”Време е да стане ясно и за хората във властта и за всеки гражданин, че не може да се решава съдбата на социални групи без активното участие на техни представители в съответната платформа за взимане на решения.” text_color=”” width=”” line_height=”undefined” background_color=”” border_color=”#b30e0e” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#b30e0e”]

Във времена, когато светът е изправен пред изпитанието COVID-19, вярваме, че е време да покажем човешкото у себе си и че сме хора, без значение от цвят на кожата, произход, религия, пол. С това голямо, невиждано по своя мащаб, предизвикателство можем да се справим заедно – с отговорност и дисциплина. Кризата ще свърши, но от нас зависи какви щети ще донесе тя и какви ще бъдем като общество след края й.

Постоянна ромска конференция призоваваме:

[icon_list_item icon=’fa-arrow-circle-o-right’ icon_type=’circle’ icon_color=’#b00303′ icon_top_gradient_background_color=” icon_border_color=’undefined’ title=’Препоръки’ title_color=’#ad0a0a’ title_size=’22’]

[ordered_list]

  1. Всички общински, областни и национални кризисни щабове активно да включат представители на ромската общност в процеса на взимане на решения, на съответните нива, с което ще се гарантира адекватността и ефективността на предприетите мерки.
  2. Всички български граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност и убеждения да подпомогнат работата на експертите и институциите, за да опазим здравето и живота на всеки от нас.
  3. Българската държава да гарантира достъпа до лични предпазни средства и достъпа до адекватна здравна помощ при равно третиране на всички български граждани, без значение от тяхната етническа принадлежност, вяра, убеждения, възраст, пол третирайки ги като равноправни човешки същества.
  4. Да не се пренебрегва никоя общност, квартал, населено място в предоставянето на хигиенно-профилактични мерки, здравна и хуманитарна подкрепа.
  5. всяка частна, общинска или държавна институция да предприеме най-високо ниво на грижи за здравето на своите служители, с пълното съзнание, че това е най-ценният капитал, от който зависи настоящето и бъдещето на родината ни.
  6. Институциите и цялото общество да се изправим срещу зловредната практика на публикуване на фалшиви, подвеждащи новини, новини, съдържащи реч на омразата и такива, които пораждат напрежение между етнически общности в момент, в който е жизнено важно да останем обединени.

[/ordered_list]

[latest_post type=’boxes’ number_of_posts=” number_of_colums=’3′ order_by=’date’ order=’DESC’ category=” text_length=’55’ title_tag=’h2′ display_category=’1′ display_time=’1′ display_comments=’1′ display_like=’1′ display_share=’1′]

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването