fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

В рамките на месец в България се организира преброяване на населението и жилищния фонд. Тази „статистическа операция“, която се извършва на всеки 10 години, има изключително важно значение за всяка общност в нашата държава. Според Световната банка, етническите малцинства в България представляват около 18% от общото население, а по неофициални данни ромската общност е най-голямата етническа група в страната ни.

В исторически план, ние ромите винаги сме били подценявани при всички официални преброявания. Причините за това са комплексни – системно потисничество и несправедливост, етническо профилиране, отрицателна социална стигма и асимилация, етнически предубедени методологии и неравенства във властта. 

Според предишното преброяване през 2011 г., в България има 325 343 роми, но знаем, че сме много повече! Изчисленията на различни официални институции показват, че сме между  800 000 и 1 000 000 роми или 10% от общото население.

Ние от Постоянна ромска конференция проведохме мащабна кампания сред ромското население в страната под надслов „Горди роми в свободна България“. Ежедневно нашите 52-ма активисти се срещаха с местното население и даваха информация за преброяването и колко е важно ние, ромската общност, да участваме в него. Работихме в 51 населени места в 14 области. Според наши данни и данни на местните активисти осредненият брой на ромите там е 229 131 хиляди души. Това е прогнозна средна стойност само в 51 населени места от общо 5257 населени места в България към края на декември 2020 г. Получихме множеството сигнали за неправилно провеждане на анкетирането и начина, по който се провежда преброяването. Те ни дават основание да смятаме, че ромската общност отново няма да бъде преброена правилно и поставя под сериозно съмнение надеждността и изчерпателността на събраната информация за броя и характеристиките на ромската общност.

По данни на Националния статистически институт, общият брой на преброените граждани в настоящото преброяване е малко над 81% от населението на страната.  За преброяването на останалите граждани ще се пристъпи към административно броене с информация от институциите на страната. Това поставя нас ромите отново в неизгодна ситуация, защото при административното преброяване въпросите свързани с етнос, майчин език и вероизповедание няма как да бъдат отбелязани. Ефектът върху ромската общност ще бъде още по-пагубен, защото според данни на МВР, около 130 хиляди граждани на България нямат валидни лични документи, което предполага, че институциите на общественото осигуряване, НАП и др. нямат информация за тях. Една значителна част от тези 130 000 граждани са от ромски произход и те ще останат извън обхвата на преброяването. Не само ще им бъде отнето правото да се самоопределят, но те дори няма да попаднат в общия брой на населението.

Поради това критичните въпроси са: Успя ли българската държава да организира и проведе преброяване, в което ромите участват и свободно декларират етническия си произход? До колко събраната информация и данни за ромското население в България отговарят на изискванията на закона за Преброяването? До каква степен събраната информация от НСИ за ромското население в страната от е достоверна? 

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването