fbpx
Skip to content Skip to footer

Застъпничество

Brief info

Миглена Михайлова е адвокат. Tя има над 20 години богат опит в юридическото консултиране, подпомагане и съдебни спорове с международни и български клиенти в гражданското и наказателно право. Притежава магистърска степен по право от Югозападния университет, България (1998) и специализация по съдебни спорове по въпросите на правата на жените от Института за обучение на човешките права на жените (2007-2009).
Нейната силна ромска идентичност и решимостта за генериране на промяна и справедливост за ромите я карат да участва активно в ромското гражданско движение. Притежава повече от десет години опит като експерт и ръководител на проекти, финансиран от европейски фондове и международни финансови организации в областта на общественото участие и подкрепа за положителната промяна на поколението на ромската общност в областта на жилищата, образованието, равенството между половете и публичната политика.

Address: Благоевград
Socials:

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването