fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: roma issue

Писмо

Писмо за подкрепа

Ние, ромите от България, категорично осъждаме полицейската жестокост срещу невинни роми на 22 септември 2020 г. в гр. Битоля.

Докато събитията се развиват, считаме демократична държава трябва като критичен минимум да разследва случая, да държи отговорни извършителите и да предостави подходящо правосъдие за жертвите.

 

Небрежно е да се приема това като единичен случай. Ромите са традиционно подлагани на физическо насилие, понякога завършващо със смърт и основано на токсична обществена омраза и политически домогвания. Това не е ново явление, а опитността на ромите от векове. Полицейските управления имат дълга история на насилие и агресия спрямо ромите, създаваща дълбоко недоверие между себе си и ромската общност.

 

Считаме случаят с полицейската жестокост срещу ромските граждани на гр. Битоля в Северна Македония за част от системен проблем, който изисква системен отговор. Отправната точка е да се цели достигането на пропорционален брой роми сред полицейските сили. Такъв акт е конституционен, може да укрепи вашата политическа визия за „Едно общество за всички“ и може да допринесе за реформите на полицията и подобряването на отчетността по пътя на присъединяването на Северна Македония към Европейския съюз. Такова решение е добро за ромите и за Северна Македония.

Писмо до министър-председателя на Северна Македония

Dear Mr. Prime Minister Zaev,

We, the Roma from Serbia, strongly condemn the police brutality against innocent Roma on September 22, 2020, in Bitola. As events unfold, we consider it a minimum for a democratically governed state to investigate the case, hold the perpetrators accountable, and deliver appropriate justice for the victims.

It is negligent to assume this as an isolated case. Roma have been historically subjected to physically deadly violence based on toxic societal hatred and politically motivated violence against Roma. It is also not a new phenomenon as it has been the lived experience of Roma for centuries. Besides, police departments have a long history of violence and aggression toward Roma, creating a deep mistrust between Roma and police departments.

Instead, we consider it a systemic problem that requires a systemic response. The starting point is to include a proportionate number of Roma police officers. Such an act is constitutional, can strengthen your political vision for the “One Society for All,” and can contribute to the mainstream police reforms and accountability towards North Macedonian accession in the European Union. Such a solution is good for Roma, and it is good for North Macedonia.

**вашият подпис**

7 подписи = 7% на целта
0
100

Споделете с ваши приятели:

   

Последно подписали
7 Емануил . ?? окт. 01, 2020
6 Димитър . ?? сеп. 30, 2020
5 Rosen B. ?? сеп. 30, 2020
4 Emil M. ?? сеп. 30, 2020
3 Митко . ?? сеп. 30, 2020
2 Михаил . ?? сеп. 30, 2020
1 Румен . ?? сеп. 30, 2020

Постоянна ромска конференция © 2020. All Rights Reserved.