fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

#Гласът ми е от значение – Руска Дончева

#Гласът ми е от значение [counter type='zero' box='yes' box_border_color='red' position='center' digit='42' font_size='' font_color=' text='100-те роми' text_size='' text_color='' separator='undefined' separator_color='blue'] Живеем във време на агресия, агресия спрямо нас ромите, агресия, каквато винаги е имало, агресия която…

Read more

#Гласът ми е от значение – Матьо Величков

#Гласът ми е от значение [counter type='zero' box='yes' box_border_color='red' position='center' digit='41' font_size='' font_color=' text='100-те роми' text_size='' text_color='' separator='undefined' separator_color='blue'] Живеем във време на агресия, агресия спрямо нас ромите, агресия, каквато винаги е имало, агресия която…

Read more

#Гласът ми е от значение – Андрей Цонев

#Гласът ми е от значение [counter type='zero' box='yes' box_border_color='red' position='center' digit='40' font_size='' font_color=' text='100-те роми' text_size='' text_color='' separator='undefined' separator_color='blue'] Живеем във време на агресия, агресия спрямо нас ромите, агресия, каквато винаги е имало, агресия която…

Read more

#Гласът ми е от значение – Борислава Димитрова

#Гласът ми е от значение [counter type='zero' box='yes' box_border_color='red' position='center' digit='39' font_size='' font_color=' text='100-те роми' text_size='' text_color='' separator='undefined' separator_color='blue'] Живеем във време на агресия, агресия спрямо нас ромите, агресия, каквато винаги е имало, агресия която…

Read more

#Гласът ми е от значение – Антон Гюров

#Гласът ми е от значение [counter type='zero' box='yes' box_border_color='red' position='center' digit='38' font_size='' font_color=' text='100-те роми' text_size='' text_color='' separator='undefined' separator_color='blue'] Живеем във време на агресия, агресия спрямо нас ромите, агресия, каквато винаги е имало, агресия която…

Read more

#Гласът ми е от значение – Станислав Георгиев

#Гласът ми е от значение [counter type='zero' box='yes' box_border_color='red' position='center' digit='37' font_size='' font_color=' text='100-те роми' text_size='' text_color='' separator='undefined' separator_color='blue'] Живеем във време на агресия, агресия спрямо нас ромите, агресия, каквато винаги е имало, агресия която…

Read more

#Гласът ми е от значение – Александър Асенов

#Гласът ми е от значение [counter type='zero' box='yes' box_border_color='red' position='center' digit='36' font_size='' font_color=' text='100-те роми' text_size='' text_color='' separator='undefined' separator_color='blue'] Живеем във време на агресия, агресия спрямо нас ромите, агресия, каквато винаги е имало, агресия която…

Read more

#Гласът ми е от значение – Бети Цветанова

#Гласът ми е от значение [counter type='zero' box='yes' box_border_color='red' position='center' digit='35' font_size='' font_color=' text='100-те роми' text_size='' text_color='' separator='undefined' separator_color='blue'] Живеем във време на агресия, агресия спрямо нас ромите, агресия, каквато винаги е имало, агресия която…

Read more

#Гласът ми е от значение – Атанас Стоянов

#Гласът ми е от значение [counter type='zero' box='yes' box_border_color='red' position='center' digit='34' font_size='' font_color=' text='100-те роми' text_size='' text_color='' separator='undefined' separator_color='blue'] Живеем във време на агресия, агресия спрямо нас ромите, агресия, каквато винаги е имало, агресия която…

Read more

#Гласът ми е от значение – Калина Шабанова

#Гласът ми е от значение [counter type='zero' box='yes' box_border_color='red' position='center' digit='33' font_size='' font_color=' text='100-те роми' text_size='' text_color='' separator='undefined' separator_color='blue'] Живеем във време на агресия, агресия спрямо нас ромите, агресия, каквато винаги е имало, агресия която…

Read more

Постоянна ромска конференция © 2020. All Rights Reserved.