fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Позиция по отношение на образователните политики, насочени към ромите в България

Свидетели сме на все повече сегрегирани училища, което на практика е чиста дискриминация. Дали ще я квалифцираме като пряка или непряка в случая няма значение, значение имат фактите, а те са красноречиви.

Read more

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването