fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: национална стратегия

Предложения от младежите на Постоянна Ромска Конференция към Националната стратегия за равно участие на ромите

Ромските младежи на този етап не са застъпени в Стратегията, като това ние отчитаме като нейна слабост. Включването на ромската младеж в следните приоритетни направления – заетост, образование, здравеопазване и борба с дискриминацията/език…

Read more

Постоянна ромска конференция © 2021. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването