fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ромите са важна част от възстановяването на Европейския съюз

Панелът обсъди Европейския план за възстановяване от Covid-19 и ролята на ромите при решаването на икономическите предизвикателства на ЕС, както и възможностите, които предлага Планът за възстановяване.

Read more

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването