fbpx

Росен Богомилов за съветите от МОН към родителите

Росен Богомилов за съветите от МОН към родителите

В последните дни се налага да взимаме бързи и адекватни решения във всяка сфера на човешката дейност. Образованието е една от сферите, в които се налага да се вземат бързи и адекватни решения в името на бъдещето на децата, макар и в трудните за всички ни времена. 

Министерство на образованието и науката непрекъснато прави анализи на ситуацията и дава препоръки, както към учителите и учениците, така и към родителите. Може би това е повратния момент в историята на българското образование, в която всяка една от значимите страни се ангажира в името на децата. С оглед улеснението на всички и повишаване на ефективността на процеса по дистанционното обучение съветите към родителите от образователното министерство са насочени към проследяване на информацията от учителите към учениците и поддържането на добра комуникация и съдействие между всички страни и  осигуряването на ефективна и спокойна среда за учене на детето. 

Сред ценните съвети от МОН са и разговорите с детето за задачите, които има да изпълни, неговите затруднения в процеса, решенията и отговорностите, които взема в цялостната ситуация. 

Сред препоръките и съветите стоят и гледането на образователните програми на БНТ 2 по Български език и математикa. 

Eто ги и съветите от МОН:

  • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
  • Насърчавайте детето да бъде активно.
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние. Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници. Поддържайте интензивна комуникация с учителите.
  • Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.