fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Здравей Росене, днес България чества денят на Народните будители. Ние решихме да подходим по-нетрадиционно и да срещнем нашата аудитория с един съвременен будител, който виждаме в твое лице. 

Всеки ден ти си вдъхновение за над 200 ученици от ромски произход, който се обучават в 106. ОУ Григорий Цамблак, София, където ти си и зам.-директор. 

Разкажи ни как отбелязвате празника във вашето училище: 

Росен: В нашето училище празника се отбелязва цяла седмица, учебните часове са посветени на темата, правят се и открити уроци. Тази година трети клас направиха открит урок съвместно с родителите си. Традиция за нашето училище е и заснемането на видео посветено на празника. Можете да го видите във ФБ страницата на училището. 

По какъв начин им влияеш на тях, сподели ни ситуация или пък успех на твой ученик/ученичка

Росен: Фокуса винаги е върху мотивацията, в час винаги влизам с мотивационна стратегия, която винаги е различна според класа и целта на учебния час. Общо взето най- силно им влияе лични пример и препратките свързани с подобряване на социалния статус. В часовете си винаги се упражняваме, как да прилагаме конкретното знание, което получават. В моите часове се работи с много исторически документи, така децата се учат да четат с разбиране, да анализират информация, да я презентират и да дават оценки на процеси, събития и личности. Винаги им обръщам внимание и им давам поне по една житейска ситуация, в която това ще им бъде полезно. Често говоря с учениците си и извън часовете – в коридора, на двора. Така те разбират, че са важни и всяко усилие има смисъл.

Когато децата за пръв прекрачат прага на вашето училище каква е емоцията, какви са вълненията им, какво ги интересува?

Росен: Бих казал, че е буря от емоции, но това е нормално, за това сме там ние, да управляваме тези емоции и да ги научим тях самите, как да управляват емоциите си.  От към усмивки обаче не сме бедни, напротив. 

Всяко дете е различно и уникално. Точно в това е чара /смее се/ на моето училище. Всяко дете има различни интереси, а предизвикателството да ги развием стои пред нас, техните учители. 

Как вашето училище ангажира родителите, какви дейности правите с тях?

Росен: Родителите са активна част от училищния живот. Освен част от Обществения съвет и хора с които съгласуваме решенията си, родителите участват и във всички празници, които организираме, кой с каквото може. Предстои ни да отворим Клуб на родителите, в които да могат да споделят притесненията си, да търсят подкрепа, да дават своите предложения или просто да изчакат в уютна обстановка детето си, ако не е приключило с учебните занимания. Не на последно място сме разкрили и възможност да повишат образователния си ценз, ако имат такава нужда. 

Кои са най-честите трудности, с които вашето училище се сблъсква при работата с учениците и техните родители?

Росен: Липсата на мотивация и ниските очаквания са бариерите, които преодоляваме ежедневно. Ето за това, както споменах за нас е важна мотивацията.

Кой може да помогне в тази ситуация, какво трябва да се случи или какво е нужно да се направи

Росен: Все повече ролеви примери да необходими, необходима е и правилната социална политика и гъвкавост, така че всеки потенциал да бъде разкрит на 100 процента. 

Горд момент с твой ученик/ученичка или родител. Нещо от което се гордееш и си казваш, че заслужава да бъдеш учител и будител на общността

Всеки успех, всяка поправена грешка на мой ученик е мой личен успех и повод за гордост. Преди точно няколко дни срещнах двама мои ученици, които вече са завършили (не казвам бивши, защото за един учител няма бивш ученик). Единият не беше кандидатствал във ВУЗ, но пък си е отворил собствено магазинче и съвсем честно си изкарва прехраната. Другото момиче е студентка в НБУ в специалност „Социални дейности“. И двамата бяха усмихнати, доволни, видимо се справят. Ето това ме прави истински щастлив и доволен от избора си на професия. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването