fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

На 6-ти юни в рамките на “Ромски Инициативи срещу Ковид 19” – международна инициатива на 12 граждански движения в Европа, се проведе онлайн дискусия с местната власт и ромската общност на община Лом.

На срещата присъстваха г-н Гаврилов – кмет на община Лом, г-жа Арсенова – директор на дирекция Бюро по труда, г-жа Горанова – представител на дирекция Социално подпомагане и г-жа Владимирова – директор на 3-то СОУ “Отец Паисий”, ромски местни групи на Постоянна ромска конференция и общността от региона.

Ромската общност зададе няколко въпроса към кмета на община Лом, а тук ви споделяме отговорите.

Въпрос от Таня Кирилова: Имаше ли кризисни ситуации с Ковид -19 и как се справи община Лом по време на извънредното положение?

Георги Гаврилов: Първо искам да благодаря за поканата за участие в днешната дискусия, от която очаквам ясно дефиниране на проблемите, както и конструктивни идеи, които да спомогнат заедно да изработим и прилагаме по-ефективни политики, в които да бъдем ангажирани всички страни – местната власт, държавните и международни институции и неправителствени организации.

Извънредното положение, породено от коронавируса, беше едно доста сериозно предизвикателство за всички нас. Нито за минута не подценихме положението. От самото начало на епидемията реагирахме адекватно и мисля, че се справихме много добре. Още в първия ден започнахме дезинфекция на социалните и учебните заведения, на обществените сгради, както и на улиците и обществените пространства, включително и в ромските квартали. Дори и в момента продължаваме да дезинфекцираме и мием улиците в целия град. Пак, още в самото начало, успяхме да организираме работата на общинската болница, да осигурим необходимите предпазни средства и апаратура в битката срещу коронавируса. И тук искам отново да благодаря на всички колеги от болницата. Изказвам благодарност и на нашите съграждани, включително ромите, които като цяло проявиха разбиране, бяха дисциплинирани, спазваха социалната дистанция и всички противоепидемични мерки, които бяха наложени.

[blockquote text=”Категорично не се поддадохме на популизъм и опити за нагнетяване на напрежението, някои от които бяха откровено расистки. Като кмет не бих допуснал подобно отношение.   ” text_color=”” width=”” line_height=”undefined” background_color=”” border_color=”#a80a0a” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#06968f”]

Въпрос от Иванка Шанкова: Как си взаимодействахте с представителите на ромската общност за предпазване на население и справяне с кризата?

Георги Гаврилов: Благодарение на нашите съвместни усилия – на българи и роми, мисля, че се справихме много добре с овладяване на кризата. Самият факт, че недопуснахме огнище от коронавирус в нито един от ромските квартали, говори за добре свършена работа. С ромските медиатори, с активистите на фондация „Рома-Лом“, с лидерите по кварталите бяхме ежедневно и координирахме действията. Те активно се включиха в информиране на населението за предприетите мерки и за тяхното спазване, съвместно с органите на полицията и жандармерията. Ромски активисти бяха и продължават да са доброволци при раздаването на помощи. Благодарение на всички тези съвместни усилия  и старание – на общината, на ромската общност, на органите на реда, не се наложи да слагаме ограждения, да затваряме цели квартали.  Категорично не се поддадохме на популизъм и опити за нагнетяване на напрежението, някои от които бяха откровено расистки. Като кмет не бих допуснал подобно отношение.

[blockquote text=”Постоянна Ромска Конференция може да бъде силен инструмент за взаимодействие с Европейския съюз, с оглед осигуряването на финансова помощ за по-ефективни политики, засягащи ромската общност. ” text_color=”” width=”” line_height=”undefined” background_color=”” border_color=”#8f0606″ show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#0c9e86″]

Въпрос от Борислав Иванов: Какви са последствията от извънредното положение за общината?

Георги Гаврилов: Не само за ломската община, всички общини пострадаха по време на тези вече три месеца, най-вече чисто икономически. Отчитаме 400 000 лв. по-малко приходи в местния бюджет, в сравнение с преди една година. Това не са малко пари за една средно голяма община, която със средства от местните приходи трябва да ремонтира и улици, и водопроводи, и детски и спортни площадки, да поддържа чистотата, осветлението. За никого не е тайна, че живеем в най-бедния регион на Европейския съюз и в една такава криза, породена от пандемията, се отразява по-тежко и са необходими повече финансови ресурси за възстановяване на общините от този регион. С колегите кметове се надяваме на държавна подкрепа, а международната инициатива „Постоянна Ромска Конференция“ може да бъде силен инструмент за взаимодействие с Европейския съюз, с оглед осигуряването на финансова помощ за по-ефективни политики, засягащи ромската общност.   

[blockquote text=”Решаване на този проблем, с незаконното строителство и узаконяването на тези квартали е национален проблем и аз се надявам, заедно с подкрепата на ромската общност, да търсим подкрепа и решение на национално ниво. ” text_color=”” width=”” line_height=”undefined” background_color=”” border_color=”#940a0a” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#07918a”]

Въпрос от Анита Маринова: Какви са най-сериозните проблеми и ефективни политики, засягащи ромската общност?

Георги Гаврилов: Незаконното строителство и узаконяването на кварталите е един от най-сериозните проблеми. Повечето роми от десетилетия живеят в териториално сегрегирани квартали – извън регулация, без собственост върху земята и с незаконни жилищни сгради, с лоша или липсваща инфраструктура –  без канализация и нормално водоснабдяване, без тротоари и асфалтирани улици.

Типичен пример за такъв квартал е „Хумата“ в град Лом, където живеят около 2500 души, в над 95 % незаконни постройки. Как тези хора – повечето от тях бедни и безработни, биха узаконили къщите си? И как, аз, като кмет на община Лом – от една страна трябва да изпълнявам закона и буквално да бутна този отвсякъде незаконен квартал, или пък, пак като кмет – да търся възможности, да направя дори и невъзможното,  тези мои съграждани да имат поне надеждата, че имат човешкото право и могат и трябва да живеят в нормални условия. Решаване на този проблем, с незаконното строителство и узаконяването на тези квартали е национален проблем и аз се надявам, заедно с подкрепата на ромската общност, да търсим подкрепа и решение на национално ниво. Законът за устройство на територията (ЗУТ) не дава възможност за узаконяване на незаконните сгради и заедно трябва да търсим решение точно в тази насока.

В момента община Лом приключва изработването нов Общ устройствен план (ОУП), в който не само кв. „Хумата“, но и други градски територии ще бъдат включени в него – за урбанизация. Трябва да изработим и Подробен устройствен план (ПУП), както и Регулационен план на квартала. Това е особено важно, за да се подобри качеството на живот не само в ромските квартали.

Изпълняваме и един значим социален проект, изграждането на т.нар. социални жилища. Този проект – „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Целевите  групи по проекта са бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия;  родители с деца, включително малолетни родители, многодетни семейства,  деца с влошено здраве и увреждания;  хора в риск от бедност и социално изключване.

Като част от нашата социална интеграционна политика, от тази година премахнахме таксата за детски градини, което се отрази благоприятно и стимулира родителите, особено социално уязвимите, да могат да водят децата си в детската градина.

Не на последно място, усилено работим и за изграждането на индустриална зона и привличането на инвеститори. Това ще създаде и нови работни места. Разбира се, работим усилено и в сфери като образованието и социалните политики, но за това конкретно ще говорят колегите…

Въпрос от Таня Кирилова: Планирате ли съвместни инициативи с ромската общност, бихте ли се ангажирали сега с конкретен проект?

Георги Гаврилов: С Постоянна ромска конференция и Фондация „Рома-Лом“ имаме идея за една съвместна инициатива, свързана почистване на микросметища и подобряване на чистотата в кварталите. И това ще е началото на една цяла кампания за недопускане на повторно замърсяване, към приучаване на разделно събиране на отпадъци и всичко това ще подобри качеството на живот. Надявам се да успеем.

[blockquote text=”Не може да има силна България и обединена Европа без силни роми.  Във време на криза е необходимо да сме обединени в усилията си на местно, национално и европейско ниво за осигуряването на по- добър живот.” text_color=”” width=”” line_height=”undefined” background_color=”” border_color=”#910b0b” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#0ca39b”]

“Като заключение на днешната ни дискусия искам да кажа, че Лом е бил и ще остане културно средище, град в който различни етноси намират общ език, работят заедно за просперитета на града и региона. Местните власти демонстрираха за пореден път готовността си, а искам да кажа, че и представителите на ромската общност изразяват своята готовност да работим съвместно по формулиране, изпълнение на политики и мерки касаещи ромската общност и просперитета на града и региона ни. На всички нас е ясно, че в населени места и региони в които ромската общност е значителна част от населението, проблемите които касаят тази част от население не могат да бъдат неглижирани, не може да има развитие без да има развитие за всички граждани, каквито са и ромите, на територията на града ни, региона ни, на страната ни. Не може да има силна България и обединена Европа без силни роми.  Във време на криза е необходимо да сме обединени в усилията си на местно, национално и европейско ниво за осигуряването на по- добър живот.

Благодаря на г-н Гаврилов, на г-жа Арсенова, на г-жа Владимирова, г-жа Горанова за участието им в нашата дискусия и да си пожелаем дългосрочно партньорство. Благодарим и на всички, които се включиха  в нашата дискусия – заключи Таня Кирилова, представител на ПРК за североизточна България.

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването