fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Постоянна ромска конференция, граждански организации и групи отправят покана към водачите на листи от основни политически сили да подпишат принципна декларация относно речта на омразата, търговията с гласове и политики, касаещи ромската общност. 

Декларацията се предлага за подкрепа на водачи на листи от всички избирателни райони от политически партии и коалиции, които според социологическите проучвания имат шанс да влязат в парламента. Тя няма да бъде предложена на “Възраждане”, чиито позиции, според инициаторите, са очевидно несъвместими със съдържанието й.

Кандидати, които не водят листи, могат да подкрепят декларацията по своя инициатива, като свалят декларацията, подпишат и изпратят на e-mail: info@romastandingconference.org или си направя селфи с декларацията и ни го изпратят на посочения е-майл.

След крайния срок за подкрепа – 28 септември 2022 ще съобщим публично кои кандидати на листи са подкрепили декларацията, но и кои не са.

В качеството си на кандидат в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година заявявам:

РЕЧ НА ОМРАЗАТА

Като взимам предвид насажданото с години разделение на българското общество, включително по етнически произход, както и възхода на крайни националистически идеи, които демонизират и допълнително маргинализират уязвими групи от българското общество, вместо да насърчават солидарност и да затвърждават сплотеността на българския народ, 

се ангажирам:

 • По време на предизборната кампания да се въздържам от използването на език на омразата и реторика, която прави вредни внушения и затвърждава негативни стереотипи за различни социални групи и особено малцинствени такива;
 • След изборите да работя за изолацията на политически партии, които проповядват крайни националистически идеи и да се противопоставя на всякакви опити за участието им в потенциална управляваща коалиция;
 • С думите и действията си да се придържам към най-високи стандарти спрямо опазването и затвърждаването на правата на човека, както са формулирани в Конституцията на Република България и съответните международни договори. 

ТЪРГОВИЯ С ГЛАСОВЕ

Като взимам предвид, че контролираният и купен вот продължава да бъде фактор в изборния процес, както и че институционалното и общественото внимание е небалансирано насочено към това кой продава, вместо към това кой купува гласове, като по този начин допълнително маргинализира политически и икономически слабите в това взаимоотношение,

се ангажирам:

 • По време на предизборната кампания да се въздържам от незаконни и неетични практики, които могат да се окачествят като контролиране на вота;
 • По време и след изборите да се въздържам от реторика, която да демонизира уязвими общности, набеждавани в продаване на гласове;
 • По време и след изборите да изисквам разкриване на информацията за това кои са политическите партии и коалиции, които купуват гласове, както и налагане на съответните санкции;
 • В дългосрочен план да работя за приемане на вътрешнопартийни организационни политики и етични правила, които решително да ограничават възможността на политическата сила, от която съм част, да купува гласове или по друг начин да контролира вота.

ПОЛИТИКИ 

Като взимам предвид системните проблеми пред ромската общност в редица обществени сфери,  досегашната колеблива политическа воля за тяхното разрешаване, както и поетите от България ангажименти за социално включване,

ако стана народен представител, се ангажирам,:

 • Активно да включвам представители на ромската общност при формулирането и изпълнението на политики по ключови проблеми, касаещи общността;
 • Да правя всичко възможно да повдигам въпроси и да търся възможности за разрешаване на ключови проблеми, касаещи ромската общност, включително, но не само, във връзка с:
  • Изграждането на модел на икономическа сигурност, с който да се гарантира равен достъп до пазара на труда и възможности за реализация за всички;
  • последователна политика за инвестиции в образованието на всички деца, включително необходими мерки за преодоляване на специфични бариери пред достъпа до образование на ромските деца;
  • ефективна жилищна политика и устойчиво развитие в териториите, където живее ромската общност;
  • разширяване на достъпа до качествено здравеопазване за всички.

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването