fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ПОЗИЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОЛИТИКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Днес след редица конференции, чествания на десетилетието на ромското включване, след големите предизборни обещания, ромската общност отново е „забравена“. Отново всичко се свежда до проблематиката, но не и до решения и политики, свързани с благосъстоянието на ромите. Не бива обаче да забравяме, че проблемите на ромите ( образователни, социално- икономически, здравни, правни и пр.) касаят цялото българско общество. Ромите и техният потенциал все още не са използвани, да не кажем дори неглижирани. Ключова тема е образованието на ромските деца. Свидетели сме на все повече сегрегирани училища, което на практика е чиста дискриминация. Дали ще я квалифцираме като пряка или непряка в случая няма значение, значение имат фактите, а те са красноречиви. Ето защо е важно властимащите да вземат спешни мерки по отношение на общото ни бъдеще, а именно:

Росен Богомилов

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването