fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Позиция на Постоянна ромска конференция и партньори:

Промяна в политиката и говоренето спрямо ромската общност в условия на криза е абсолютно необходима предпоставка за опазване на общественото здраве

Постоянна ромска конференция и партньори следят с безпокойство действията и реториката на българските власти и медии спрямо ромската общност във връзка с въведеното извънредно положение заради вируса COVID-19, по-известен като коронавирус.

За особено притеснителни намираме действията на местни власти по места, които внушават и създават напрежение с информацията за поставянето на контролно-пропускателни пунктове на изходите на ромски квартали, като ги поставят под специален режим, определен от някои медии като „блокада“.

Ние отчитаме необходимост в предприемането на специални мерки за информиране и подпомагане на хората, живеещи в ромските квартали в страната, но имаме сериозни резерви към начина, по който това се съобщава, създавайки стигма на ромската общност и нарушавайки основни препоръки на СЗО да не се споменава етническата принадлежност.

Нещо повече, предприетите рестриктивни мерки са допълнени от вредни и в някои случаи откровено расистки позиции и изказвания от страна на някои политици, коментатори и обществено известни личности, които внасят разделение и демонизират ромската общност. С тревога наблюдаваме, че това е линията на отразяване и на част от медиите. Подобна реторика, съвместена с ширещи се в социалните мрежи мнения, че ромите са тези, които пренасят вируса от Южна Европа към България, грубо нарушават социалната тъкан и внасят ненужно и вредно разделение между общностите. Така безотговорно и неоправдано се етнизира опасността от вируса, като се внушава, че ромите са изключителен негов преносител и представляват опасност за останалата част от обществото.

Комбинацията от етнизирани рестриктивни мерки и стигматизираща ромите реторика, работят срещу призивите на държавата за солидарност и единение. Разбираме, че ситуацията е извънредна, но това не бива да води до нарушение на равенството като основно човешко право. В този момент всички ние трябва да бъдем еднакво отговорни към опазване както на живота и здравето, така и на основните човешки права. Обратното би могло да доведе до опасни и никому ненужни ексцесии по отношение на отделни групи от обществото ни. Поради това намираме промяната в политиката и говоренето спрямо ромската общност в условия на криза за абсолютно необходима предпоставка за опазване на общественото здраве.

В последната седмица над 250 здравни медиатори работят усилено в ромските квартали и разясняват на ромската общност във всички области на страната мерките, предприети от правителството срещу разпространението на вируса. Отделно над 35 местни граждански организации и инициативни групи, които са част от Постоянна ромска конференция, също работят в кварталите и на достъпен език комуникират мерките срещу вируса. Местните Активни Групи в 46 общини, участващи в програма РОМАКТ също са на терен и разпространяват информация срещу разпространението на вируса и мерките, издадени от правителството.

Продължаваме да работим с общността на терен и сме отворени за партньорство с местните и националните власти. Но в интерес на националното обединение от Постоянна ромска конференция и партньори призоваваме:

  1. Националните и местните власти да не внушават и създават напрежение с информацията за ограничението на движението от и към ромските квартали, като предлагаме пълна подкрепа на всяко място и готовност за съдействие в разрешаването на проблеми и опазване на обществения ред и здраве;
  2. Българските власти и отделни политици, коментатори, журналисти, анализатори и медии да преустановят стереотипизиращата и стигматизиращата реторика спрямо ромската общност, която ненужно и безотговорно насажда омраза и етнизира пандемията.
  3. Националните и местните власти да поддържат партньорства с местни ромски лидери, инициативни групи и активисти на национално ниво и по места, за да се планират ефективни мерки за информиране на мерките в извънредно положение, в името на опазване на общественото здраве на цяла България.

Оставаме отворени за сътрудничество, за да опазим общественото здраве на всички български граждани.

Постоянна ромска конференция
Национална коалиция “Интелект”
Национална мрежа на Здравните медиатори

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването