fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

5-ти септември Ню Йорк: Фондациите „Отворено общество“ днес обявиха, че обещават 100 милиона евро (109 милиона долара) за овластяване и развитие на ромската общност в Европа – отбелязвайки нов етап от трите десетилетия на подкрепа от организацията за ромите.

Ангажиментът за финансиране, който продължава до 2030 г., ще бъде предоставен чрез нова независима фондация със седалище в Брюксел, която ще стартира следващата година. Тя ще бъде първата институция от този мащаб и обхват, управлявана от ромски лидери. 

Освен, че ще се превърне в новия канал за подкрепа на Отворено общество за каузи на ромите, новата фондация ще се стреми също така да привлече допълнителни източници на финансиране за напредъка на своята мисия.

Обявявайки обещанието от 100 милиона евро, Александър Сорос, председател на фондациите „Отворено общество“, каза:

С ново поколение изключителни ромски лидери, непоколебими и решителни в определяне на стратегията и приоритетите за финансиране, аз съм убеден, че новата фондация ще бъде динамична сила – посветена на реализирането на пълния потенциал на ромите и преодоляването на дълбоко вкоренените бариери, пред които са изправени. Ще направим всичко възможно, за да подкрепим фондацията и нейното ръководство в една мисия, която ще бъде от полза не само за ромите, но и за цяла Европа

Александър Сорос

Фондациите „Отворено общество“ са водещият частен поддръжник на ромите в Европа – най-голямото етническо малцинство на континента – от началото на 90-те години на миналия век, когато тяхната кауза за първи път е прегърната от основателя на „Отворено общество“ Джордж Сорос.

Новата „Ромска Фондация за Европа“ ще работи с ромски групи в Западните Балкани, Източна Европа, Испания, Италия и Германия. Тя ще бъде ръководена от Желко Йованович, който ръководи Офиса за ромски инициативи на Отворено общество от 2010 г. Фондацията ще наследи и развие учредените партньорства на Отворено общество с четирите водещи инициативи, ръководени от роми: Европейския ромски институт за изкуство и култура; Инициативата за развитие на ромското предприемачество, фондацията Роми за демокрация; и Ромския образователен фонд. Освен това ще продължи работата на Отворено общество с редица национални ромски движения, включително Aresel в Румъния, Opre Roma в Сърбия, Kethane в Италия, Постоянна ромска конференция в България и Avaja в Северна Македония, наред с други.

Нашето Отворено общество пише история с решителен ангажимент за 100 милиона евро (109 милиона долара) до 2030 г. за ромите в Европа. Това не е просто забележително; това е смело обещание, което надхвърля самата сумата. Ние сме тук, за да укрепим ромската идентичност, да увеличим икономическия растеж, да овластимобразованието и да поставим началото на нова ера на ромската политика в Европа.

Mensur Haliti

Нещо повече, този ангажимент е силно признание за ромските лидери, приятели и съюзници, които стояха непоколебимо в челните редици на мисията на Отворено общество, особено от Офиса за ромски инициативи.

Това финансиране не е просто пари; това е целенасочена инвестиция в ромите – декларация за вяра в техния потенциал, като движеща сила на промяната. Отворено общество инвестира във вродената сила и издръжливост на ромите.

Размерът на тази възможност е огромен, но идва с голяма отговорност. За щастие, новата „Ромска Фондация за Европа“ и свързаната с нея транснационална мрежа представляват източник на влияние и власт на най-целеустремените роми, приятели и съюзници – непоколебими в своята отдаденост да засилят ромските гласове и да задвижат трансформиращи инициативи, които ще променят хода на живота на ромите навсякъде из Европа. Opre Roma!“ – споделя Менсур Халити

Подкрепата на Отворено общество за ромите включва:

• Европейският ромски институт за изкуство и култура, създаден през 2017 г., който беше първият институт от този вид, посветен на насърчаването на гордостта на ромите и разсейването на антиромските предразсъдъци чрез изкуството.

• Инициативата за развитие на ромското предприемачество, която от 2016 г. се стреми да овласти ромските общности икономически, като подкрепя малки предприятия, притежавани от роми.

• Роми за демокрация, програма, насочена към насърчаване на участието на ромите в избори и демократично представителство.

• Ромският образователен фонд, създаден през 2005 г., за да предоставя стипендии и грантове за насърчаване на висококачествено, приобщаващо образование за ромски ученици в Централна, Източна и Южна Европа и Турция.

С годишен бюджет от над 1 милиард щатски долара (917 милиона евро), фондациите „Отворено общество“ са най-големият частен спонсор в света на групи, работещи за насърчаване на справедливостта, свободното изразяване и равенството. Новият подход към подкрепата за проблемите на ромите идва на фона на по-широко пренастройване на начина, по който Отворено общество работи по света.

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването