Skip to content Skip to footer
манифест

Роми за нова политика в България

Ние сме дълбоко притеснени от ситуацията в нашата страна. България е държава-членка на ЕС с най-много хора в риск от бедност, принудени да оцеляват с по-малко от 5 лева на ден. Социалните неравенства между хората в България продължават да се увеличават. Някои региони на страната ни стават все по-бедни. Бюджетът на държавата и социалните програми не успяват да допринесат за ограничаване на бедността и неравенствата. Пренебрегването на нас ромите ни пречи да дадем пълния си потенциал и принос за България. Въпреки това, ние работим и допринасяме, доколкото можем, въпреки всички унижения, страх и насилие, с които се сблъскваме, докато работим, докато търсим работа, докато децата ни учат в училище. Често дори нашите квартали биват атакувани от радикално настроени групи, неонацисти и багери на властта.

sweb

В името на  България, каним всички отговорни политически кандидати, вярващи в тази нова българска политика да:

  1. Да гарантират, че мерките за преодоляване и възстановяване от COVID-19 се прилагат справедливо и еднакво спрямо всички български граждани, включително ромската общност.
  2. Да подкрепят възстановяването на качественото образование на децата ни и нашите доходи.
  3. Да подкрепят политики за намиране на работа и развитие на собствен бизнес.
  4. Да осигурят справедливи условия за осигуряване на гражданска регистрация и лични документи за всеки български гражданин, както и условия за узаконяване на домовете ни.
  5. Да осигурят защита от речта на омразата и физическо насилие към ромите, както и справедливост за жертвите.

Манифест за Нова Политика в България

Защо не можем да чакаме повече? Ние сме дълбоко притеснени от ситуацията в нашата страна. България е държава-членка на ЕС с най-много хора в риск от бедност, принудени да оцеляват с по-малко от 5 лева на ден. Социалните неравенства между хората в България продължават да се увеличават. Някои региони на страната ни стават все по-бедни. Бюджетът на държавата и социалните програми не успяват да допринесат за ограничаване на бедността и неравенствата. Решението за тази ситуация е в ръцете на българския народ. България обаче губи своите хора. Има твърде много хора, които умират преждевременно, а раждаемостта остава ниска. Твърде много хора напускат страната, а твърде малко хора са готови да останат и да живеят в България. Застаряващото население на България се нуждае от пенсии, социални и здравни грижи, но твърде малко са тези, които могат да работят, за да ги осигурят. В такава ситуация ние се оттеглихме, не гласуваме, не надигаме гласа си за решенията, които ни касаят. Ромите са част от решението в България. Ние сме около 10%, най-младата и жизнена част от обществото. Пренебрегването на нас ромите ни пречи да дадем пълния си потенциал и принос за България. Въпреки това, ние работим и допринасяме, доколкото можем, въпреки всички унижения, страх и насилие, с които се сблъскваме, докато работим, докато търсим работа, докато децата ни учат в училище. Често дори нашите квартали биват атакувани от радикално настроени групи, неонацисти и багери на властта.
Кризата с COVID-19 показа, че пренебрегването на положението на нашата общност ни излага на твърде висок риск от инфектиране и смърт. Загубихме качественото образование и малкото доходи, които имахме. Това е не само загуба за нас, но и загуба за България. Положението ни се влошава заради онези, които ни нападат и заемат полагащото ни се място. Много политици получават власт от ромите, но не споделят властта с ромите, защото се страхуват от нагласите на мнозинството. Но те заблуждават също и мнозинството, те продължават да унищожават нашата икономика, нашата здравна система и българското образование. Те разчитат на страха, а не на доверието. Това не е демокрацията, която искаме. Много политици печелят избори, но губят доверието на гражданите. Те имат власт, но легитимността им е под въпрос. Ако продължим да не гласуваме, тези, които са ни излъгали и разочаровали, ще продължат да правят същото. Тези, които ни атакуват, ще бъдат по-силни. Нашето разочарование трябва да бъде заменено с нашата сила за участие, да надигнем гласа си повече, да изискваме повече справедливост. Те взеха нашия глас и ние им дадохме нашето място във властта. Трябва да си върнем гласа и да си върнем властта!
Какво можем да направим, за да променим тази ситуация? Българската демокрация е в криза. Знаем обаче, че демокрацията зависи от това, което хората правят с нея. Искаме да изпълним своя дял, да поемем отговорност и да направим демокрацията и България по-добра. Ние сме част от България и България също е наша страна. Ние не искаме нищо от мнозинството. Искаме да работим с всички хора, които искат по-добра България за всички. Искаме демокрация, основана на доверие, компетентност и отчетност. Това е задача за всеки български гражданин и за всички нас заедно. Това е нова България, която искаме да изградим и никой не може да ни настрои срещу нашите приятели, съседи, понякога дори членове на семейството ни, които не са роми. Ние искаме и заслужаваме нова демокрация, демокрация, в която политиците са държавници. Искаме да имаме политика, в която избраните от нас са хора са етични и компетентни. Политици, на които можем да вярваме. Искаме политика, при която гласуваме не само на избори, но гласът ни се чува и след изборите. Искаме политиците да идват в нашите общности не само преди, а и след изборите. Искаме да ни управляват тези, които искат по-добро за България, по-добро за българското бъдеще и по-добро за всички хора в България.
Трябва да надграждаме върху постиженията и мъдростта на нашите предци. Те винаги намираха надежда там, където всички останали не я виждаха. Преживели са много по-лоши моменти. Благодарение на тях сме тук. Нашата колективна сила да изискваме промяна в живота и бъдещето ни работеше в миналото. Ние се борим от 120 години за свобода и демокрация в България. Днес нашата надежда е нашето единство. Разликите в това къде живеем, на каква възраст сме и на какъв език говорим, как се молим, какъв пол сме, нямат значение. Всички сме роми и сме заедно в това. Само заедно сме по-силни и само заедно имаме по-голям шанс за промяна. Постоянна Ромска Конференция може да ни събере. Това е нашето място за единство, общ глас и сила. Ние сме най-голямото, но и най-слабо представено в политическо отношение малцинство в България. Ние сме 10% от българското общество, но не сме 10% в българските политически институции. Ако преди 20-30 години не сме виждали това, сега го виждаме. Сега знаем. Тази несправедливост се случва, защото те разпознават нашата сила. Наясно сме, че сме сила. Знаем, че сме много и че нашата общност се разрастват. Нашият брой нараства и нашите образовани деца и младежи стават все повече. Нашата сила нараства. Въпросът е, кога обаче ще кажем стига! Решението зависи от нас и моментът е сега. В името на България, каним всички отговорни политически кандидати, вярващи в тази нова българска политика да:

  1. Да гарантират, че мерките за преодоляване и възстановяване от COVID-19 се прилагат справедливо и еднакво спрямо всички български граждани, включително ромската общност.
  2. Да подкрепят възстановяването на качественото образование на децата ни и нашите доходи.
  3. Да подкрепят политики за намиране на работа и развитие на собствен бизнес.
  4. Да осигурят справедливи условия за осигуряване на гражданска регистрация и лични документи за всеки български гражданин, както и условия за узаконяване на домовете ни.
  5. Да осигурят защита от речта на омразата и физическо насилие към ромите, както и справедливост за жертвите.

%%your signature%%

Споделете с ваши приятели:

   

Постоянна ромска конференция © 2021. All Rights Reserved.