fbpx
Skip to content Skip to footer

14-ти ноемвриДо изборите остават

Button's image
Дни
Часове
Минути
Секунди

МАНИФЕСТИнициативи

Назначаване на Съветник на Министър-председателя на Република България, който да ръководи изпълнението на предложените по-долу инициативи, насочени към ромите в България

1

2

3

4

5

Развитие и укрепване на предприемачеството сред ромите и откриване на работни места

Стипендиантска програма за подкрепа на студенти от ромски произход

Институт за ромска култура и изкуство
Правителствен индекс относно използването на европейските фондове, насочени към ромите
Мерки, насочени към ромите, в Националния план за възстановяване и устойчивост

Ние, от Постоянна ромска конференция, искаме да вдъхнем нов живот в българската демокрация на политиките, в които гласът на гражданите от ромски произход да бъде чут и да участват активно при формулирането и прилагането на устойчиви политики по ключови проблеми, касаещи общността ни. 

Нашите усилия са насочени към развитието на българското общество в открит диалог, в духа на уважение на човешкото достойнство и възможности за пълноценна изява на всички хора, независимо от техните различия. Разширяване на дебата с ромската общност ще ни направи способни взаимно да признаем единството на българската нация.

Пандемията изостри значими системни проблеми, които не търпят повече отлагане и пренебрегване. Решаването им е дълг на всички мислещи и разумни българи с визия за истинска промяна и решения, като проява на нашата хуманност, солидарност като общество и отговорност към бъдещите поколения. Ние вярваме, че когато се обединим и взаимодействаме на основата на споделени идеали, можем да бъдем по-силни.

Нашият Манифест е за:

ЗДРАВНА ПОЛИТИКА

ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

АНТИРОМСКИ НАГЛАСИ

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването