fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Постоянна ромска конференция обявява национален конкурс за есе на тема “Ако бях кмет каква промяна щях да направя за ромската общност в моето населено място“. 

Есето трябва да опише проблем, с който жителите на Вашия квартал се сблъсква, като съответно предложите решение за него и/или да опишете промяната, която искате да видите във вашия ромски квартал, и как ще я реализирате ако имахте властта на кмет. 

Каним всички ромски младежи на възраст 16-25 г. да се включат в националния конкурс за есе. 

За първите три места има награден фонд в рамките на 1000 /хиляда/ лева, както следва: 

1-во място 500 лв.
2-ро място 350 лв.
3-то място 150 лв. 

Участниците, които предложат реални решения на даден належащ проблем, ще им се помогне да го разрешат с партньорите на конкурса от Националното сдружение на общините в България. 

Осигурени са и още две поощрителни награди. Резултатите ще се оповестят в периода 26-28-ми декември.

Комисията ще оценява всички изпратени есета по следните критерии: 

  • Ясно изразена лични позиция и отношение;
  • Добре изложена, аргументирана и структурирана теза/идея; 
  • Висока езикови култура и грамотност;
  • Актуалност и адекватност на тезата/идеята;
  • Демонстрира познание на проблема в квартала на населеното място;
  • Иновативност на тезата/идеята;
  • Допускат се цитати при ясно спазване на правилата за позоваване и цитиране (не повече от 10% от общия обем на текста). При установяване на плагиатство, есете няма да бъде класирано.

Изпрати ни есе (до 2 страници, шрифт Times New Roman, размер 12), което описва твоето предложение за промяна и/или разрешаване на проблем в ромския квартал, където си израснал, изхождайки от позицията на кмет. 

Изпращайте вашите есета на е-майл: info@romastandingconference.org до 20-ти декември, включително, като посочите вашите три имена и възраст.

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването