fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Народно Читалище „ПРОБУДА – 1929„ с. Горно Александрово съвместно с кметство с. Горно Александрово с активното участие на инициативната група и доброволците към Постоянна Ромска Конференция подпомогнаха 160 домакинства с хуманитарна помощ. Инициативата е с подкрепата на Фонд „Обединени срещу COVID-19“, в който участват Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Американска търговска камара в България, Посолството на САЩ в България, създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България.

Хуманитарната помощ на стойност 8015.00 /осем хиляди и петнадесет/ лева състояща се в хранителни продукти от първа необходимост, предпазни средства и информационни материали, стигна до най-уязвимите жители на селото засегнати от кризата около COVID-19.

Ръководството на НЧ „ПРОБУДА – 1929”, Кметство с. Горно Александрово, инициативната група и доброволците в кампанията благодарят за оказаната подкрепа от страна на Фонд „Обединени срещу COVID-19“ в изключително тежкият за жителите на селото период.

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването