fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

[action full_width=’yes’ content_in_grid=’yes’ type=’with_icon’ icon=’fa-arrow-circle-o-right’ icon_size=’fa-2x’ icon_color=” custom_icon=” background_color=” border_color=” show_button=’yes’ button_text=’ВКЛЮЧИ СЕ’ button_link=’https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.me%2Fromastandingconference.org%3Ffbclid%3DIwAR1Zr_TE_xGI9pKNmciKHRqbpFATsOcVFBwc-GOKcvFI7MiKfjlgYKXCZJQ&h=AT0XADlA0b44IyFe6W2xg4wdxMyHe0ycEcAmX5ktn5sjs23nVgCatWRpxt3eHulvqeyghRoiV1ZbeSqQ4h7ZQRx23I-IjTG2CBBVzYm11M29aknHo3WqFRYPbeqdhiH7H-aJ_rFA’ button_target=’_blank’ button_text_color=” button_hover_text_color=’orange’ button_background_color=” button_hover_background_color=” button_border_color=” button_hover_border_color=”]

Подкрепи декларацията “Гласът ми е от значение”

[/action]

[counter type=’zero’ box=’yes’ box_border_color=’red’ position=’center’ digit=’63’ font_size=” font_color=’ text=’100-те роми’ text_size=” text_color=” separator=’undefined’ separator_color=’blue’]

Живеем във време на агресия, агресия спрямо нас ромите, агресия, каквато винаги е имало, агресия която не е породена от нас, но агресия насочена към нас. Агресия от която други печелят, а за нас остава вината. Вина, която ние сме принудени да търпим. Виновни сме за всички беди в държавата, втълпява ни се, че не сме достойни и нямаме право да живеем в собствената си държава, в която живеем от векове. Държава, която нашите бащи и деди са построили с ръцете си. Третират ни като хора втора ръка. Купуват бъдещето ни, фалшифицират гласовете ни, подменят избора ни, избират вместо нас и определят бъдещето ни.

[/counter]

[image_hover image=’https://romastandingconference.org/wp-content/uploads/2019/10/izberi.png’ hover_image=’https://romastandingconference.org/wp-content/uploads/2019/10/klik.png’ link=’http://bit.ly/2pow72U’ target=’undefined’ animation=’undefined’ transition_delay=’500′]

 

[blockquote text=”Безгрешни хора няма! И аз не съм! Прекалено много добрини направих, а в замяна нищо не получих, нищо и не искам! Надявам се поне да се помни какво съм направил, защото не е малко! Благодарен съм на хората, които винаги са били до мен и не са ме изоставили в най-трудни моменти! Уважавам тези, които ме уважават! Аз съм от хората, които въпреки огромната болка, която таят в себе си, продължават гордо напред! За мен няма бедни или богати, големи или малки, черни или бели. За мен всички са хора с души, сърца и чувства… Не съм расист и никога няма да бъда! Рано или късно всички ще отидем на едно място, има ли смисъл от омраза? Не! Не съм лош човек- напротив, прекалено съм добър и често си патя. Това съм Аз. Трябва да гласуваме ако искаме нашия живот да е в нашите ръце.” text_color=”” width=”” line_height=”undefined” background_color=”” border_color=”red” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=””]

Асен Асенов е на 34 години. През последните години активно се занимава с различни дейности свързани с ромите. Работи в мрежа с младежи от цяла Европа и различни организации от ЕС и страната. Като свой основен приоритет определя помагането на хора в неравностойно положение. Дейностите към които е насочен са: Преодоляване на културните бариери в общуването между ромските общности и медицинския персонал по места; Преодоляване на съществуващи дискриминационни нагласи в обслужването на ромите по места. Оптимизиране на провеждането на профилактични програми сред ромското население. Здравно образование на ромите и активна социална работа в общността. Активна социална работа с уязвими групи. Да идентифицира проблемите на местната ромска общност в Шумен. Да приоритизира проблемите, които могат да бъдат разрешени. Да обсъди проблемите и да ги консултира с общността. Да събере допълнителна информация относно ситуацията на ромската общност в общината. Да осъществи диалог с местните власти, с оглед разрешаване проблемите на общността. Да участва в работата на местните власти – осъществяване на застъпничество, осигуряване на експертиза за разработване и изпълнение на общинските планове за интеграция на ромската общност. Да изготви конкретен план за подобряване на ситуацията на ромската общност в Шумен.Да изготви план за застъпничество. Организира срещи с ромски студенти и различни институции и бизнесмени с цел тяхната реализация.

До момента Асен Асенов е подпомогнал за изграждане на капацитет в представители на местни ромски общности за местния политически процес, за разработване на стратегически документи на местно ниво, мониторинг на изпълнението им и противодействие на дискриминационни прояви от страна на медии и институции. Сформирал група за местно застъпничество за участие в планирането, изпълнението и наблюдението на изпълнението на местните политики. Активно се занимавал с идентифициране на местни планове и програми за интеграция на ромите. Преглед на съдържанието на местните планове и програми за интеграция. Преглед на други общински документи за наличие на планирани дейности, насочени към ромската общност.

 

[action full_width=’yes’ content_in_grid=’yes’ type=’normal’ icon=” icon_size=” icon_color=” custom_icon=” background_color=” border_color=” show_button=’yes’ button_text=’Включи се’ button_link=’https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.me%2Fromastandingconference.org%3Ffbclid%3DIwAR1GUFN8_evq4aWJYqptjU5A7kr2IvJjwVhv8se3oNtEoyJddDX-m4LKePk&h=AT3T4Z2oJVlGQZcVJCZ9v16MS_UtdjQ51h5FZN36jQV4SK_IduNtYpXgIVKizJ_RY2VmAp2J3t35pAMJTCg9tAnQnrTCiMtwkmqvNItCpTgmgtS2yH6GYaiq5LRxiyGcUhXhQpW2Da-aSKwg60EGYg’ button_target=’_blank’ button_text_color=” button_hover_text_color=’#0d7522′ button_background_color=” button_hover_background_color=” button_border_color=” button_hover_border_color=”]

Включи се и ти, като ни изпратиш своето послание и снимка!

[/action]

 

Прочети още от “Гласът ми е от значение”

[latest_post type=’boxes’ number_of_posts=” number_of_colums=’4′ order_by=’date’ order=’DESC’ category=’гласът ми’ text_length=’38’ title_tag=” display_category=’0′ display_time=’0′ display_comments=’0′ display_like=’1′ display_share=’1′]

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването