Издаване на книга на академик Христо Кючуков

€35 of €1.000 raised

За всяко дарение от 10 лв. или повече ще получите едно издание.

За всяко дарение от 20 лв. или повече ще получите изданието подписано от академик Христо Кючуков.

Из разказа на Акад. Христо Кючуков от книгата "Насилствена 
смяна на имената на ромите мюсюлмани и турците в България" - 
Поглед от вътре, с автори Христо Кючуков и Сибел Колак

През 1980 г. завърших провадийската гимназия. Бях отличен ученик – един от малцината ромски деца, които са приети по онова време в гимназията. Другите двама-трима ученици роми се бяха самоопределили като турци и българчетата ги приемаха като турци. При мен това нямаше как да се случи. По всичко ми личеше, че не съм нито българин, нито турчин.

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €25,00