fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

АНТИРОМСКИ НАГЛАСИ

България е демократична страна и споделя ценностите за зачитане на човешкото достойнство. През последните години ние забелязваме, че широко се разпространяват вредни процеси в нашето обществото - дясноекстремистки нагласи, които подкопават не само демокрацията, а и основите на съвместното ни съществуване. Сред българското население масово са разпространени негативните стереотипи към ромите. Ромите са най-мразената етническа група в обществото и това се наслагва от идеологиите на расизма, чиито вектори са крайно-десни, но също националистически десни и леви организации и представляващите ги интелектуалци. В цялостните нагласи в обществото се наблюдават крайно десни тенденции, които осигуряват благоприятна среда за расистка пропаганда. Бруталното политическо говорене и поведение в последните години доведе до систематично унижаване на човешкото достойнство на ромите. Антиромските нагласи в България са постоянно най-високите в Европа. Последното проучване от 2020 година установи, че 82,3% от българите не биха приели ромите като съседи, 90,6% предпочитат да нямат приятел от ромски произход, по-малко от 1% от българите са склонни да встъпят в брак с лице от ромски произход и над 47% биха предпочели да не живеят в една и съща държава с роми. Сред българската общност преобладават схващанията, че негативните явления като безработица, насилие и престъпност са по вина на ромите. Антиромските нагласи са пречка в усилията за насърчаване на равенството и изграждането на демократична и правова държава, равноправен член на ЕС. Структурните антиромски нагласи трябва да спрат. Антиромските настроения са основната причина за социалното изключване на ромите. Необходимо е да се създадат мерки, гарантиращи равен достъп до жилищно настаняване, образование, здравеопазване и заетост. България се нуждае от ефективни антидискриминационни политики, за да преодолее тази несправедливост към ромите.
ПОДКРЕПИ МАНИФЕСТА ТУК

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването