fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

В рамките на спешната подкрепа на Ромски Образователен Фонд, фондация “Рома-Лом” и Постоянна ромска конференция приготвиха пакети с училищни пособия на ученици от ромски произход на стойност над 20 000 лева. Пособията ще се раздадат на над 1300 ученици в училищата на територията на общините Сливен, Лом и Разлог. 

Инициативата се осъществява в рамките на програма на Ромски Образователен Фонд за спешна помощ, свързана с образователни последствие от Ковид- 19. Програмата се изпълнява от фондация “Рома-Лом” в рамките на Постоянна ромска конференция. 

Една от придружаващите целите на инициативата е да се подобри взаимодействието с образователни и местни институции при преодоляването на последствията от Ковид-19 и създаване на условия за достъп до обявените след кризисни образователни мерки от българското правителство. 

В рамките на инициативата ще се съдейства на семейства за достъп до програмите на Агенцията за социално подпомагане за подкрепа на деца в първи и осми клас (вижте следните линкове как се кандидатства).

Постоянна ромска конференция, заедно с партньори по места ще работи активно за осигуряване на достъп на ромската общност до след кризисни мерки за преодоляване на образователни последствия с помощта на РОФ, икономически последствия със съдействието на РЕДИ– БГ, и последствия в други сектори с всички активисти с които работим на местно, национално и международно ниво.

В продължение на инициативата на ПРК и нашите партньори на европейско ниво ще работим за мястото и ролята на ромската общност при възстановяването на Европа.

Вярваме, че нашите деца носят успехът на ромската ни общност! Затова подкрепяме израстването на тези бъдещи лидери, радетели на ромската общност. 

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването