fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

В рамките на спешната подкрепа на Ромски Образователен Фонд, фондация “Рома-Лом” и Постоянна ромска конференция, местните партньори от Разлог предоставиха 130 коплекта на уеници от НУ “Яне Сандански”. 

Ученическият комплект съдържа 8 броя тетрадки, химикали и пособия по математика. Подкрепят се семейства, които имат деца в началния курс. Следващата седмица ще продължат с предоставянето на комплектите.

Днес успяхме да раздадем една част от ученическите пособията, за началото на учебната година в НУ Яне Сандански. Тетрадки, линии, химикали, транспортири, които пристигнаха благодарение на Ромски образователен фонд, Рома Лом и ПРК. 

Вярваме, че ще помогнем поне малко на родителите и децата по време на продължаващата ситуация поради Ковид-19, сподели Александър Страхилов

Инициативата се осъществява в рамките на програма на Ромски Образователен Фонд за спешна помощ, свързана с образователни последствие от Ковид- 19. 

Осигурени са пакети с училищни пособия на стойност над 20 000 лева. Пособията ще се раздадат на над 1300 ученици в училищата на територията на общините Сливен, Лом и Разлог. 


Една от придружаващите целите на инициативата е да се подобри взаимодействието с образователни и местни институции при преодоляването на последствията от Ковид-19 и създаване на условия за достъп до обявените след кризисни образователни мерки от българското правителство. 

В рамките на инициативата ще се съдейства на семейства за достъп до програмите на Агенцията за социално подпомагане за подкрепа на деца в първи и осми клас (вижте следните линкове как се кандидатства).

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването