fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Защо и за какво?

В продължение на повече от три десетилетия фондациите „Отворено общество“ бяха водещ частен спонсор в историческата борба за гарантирането, че около 12 милиона роми, живеещи в Европа, имат същите възможности да просперират като всички останали.

Но от следващата година Отворено общество ще предприеме различен подход – насочвайки финансирането си чрез една-единствена, външна и изцяло нова институция, ръководена от роми – „Ромската Фондация за Европа“. Докато „Отворено общество“ обеща 100 милиона евро в подкрепа до края на десетилетието, новата ромска фондация ще набира средства и от други донори.

И така, каква е тази нова фондация? И защо се създава сега?

Предистория

Преди падането на Берлинската стена през 1989 г. европейските страни обръщаха относително малко внимание на ромите. Но падането й и последвалото разширяване на ЕС на изток промениха това, като отвориха врати за бившите комунистически страни от Югоизточна Европа – дом за значителна част от най-маргинализираните европейски ромски общности.

Отговорът включва първото международно усилие за подкрепа на ромите в Европа чрез Десетилетието на ромското включване, стартирано през 2005 г. от институции, включително Световната банка, Фонда за развитие на ООН и Отворено общество. Дванадесет правителства се ангажираха да разработят новаторски политики и да отделят публични средства за подобряване на условията на живот на ромите между 2005 г. и 2015 г.

И все пак два значими фактора попречиха за успеха на Десетилетието на ромите. Първо, след като страните-кандидатки за членство в ЕС от Източна Европа /които подкрепяха визията за по-добро бъдеще, предложена от инициативата/ осигуриха своето членство, те вече не се чувстваха задължени да демонстрират съответствие с критериите за членство в частта правата на човека и малцинствата.

Второ, последиците от финансовата криза от 2008 г., белязана от намаляване на публичните разходи, осакатиха инициативите на Десетилетието на ромите, въпреки най-добрите намерения и съгласуваните усилия на шепа ромски шампиони в правителствата.

Крайният резултат беше, че на практика не бе постигнат напредък към прекратяване на вкорененото икономическо и социално изключване на ромите.

Вместо това политическите условия за действие се влошиха. От 2008 г. нататък европейската политика се измести надясно поради набор от фактори, които нямаха нищо общо с ромите (включително въздействието на политиките на икономии, въздействието на терористичните атаки и нарастването на миграцията през южните граници на Европа).

На фона на този нов политически пейзаж опортюнистични политици избраха да игнорират, а в най-лошия случай да атакуват ромите, като допълнително намаляват шансовете политиката на ЕС за ромите да направи значителна промяна на национално ниво.

По време на всичко това „Отворено общество“ продължи да бъде най-големият частен спонсор на каузата на ромите, за първи път подкрепян от нашия основател Джордж Сорос през 90-те години. Отворено общество фокусира подкрепата си върху култивирането на ромско лидерство и участие, като същевременно набляга на основни въпроси като защита на правата, ранно детско развитие, достъп до обществено образование и здравеопазване и ромска култура. Отворено общество насърчава гражданското участие на ромите чрез предоставяне на университетски стипендии, стажове, обучение за застъпничество, като същевременно подкрепя ръководени от роми местни инициативи. Тъй като европейският пейзаж се влоши през последните години, акцентът на ОСФвърху култивирането на ново ромско лидерство стана още по-ясно изразен.

Разбира се, не всичко се разви по предназначение; бяха извлечени поуки по отношение на това как единствената зависимост от външно финансиране може да насърчи свръхзависимостта и да намали отчетността на други заинтересовани страни.

Въпреки това, три много важни области са категорични: подкрепата на Отворено общество е фундаментална за насърчаването на ромските организации и застъпничеството; в увеличаване на броя на образовани роми; и в засилване на ангажираността на международни и национални политици.

Въпреки че наследството на Отворено общество е несравнимо, за ромите остава изключително важно да ръководят собствените си усилия за застъпничество. В същото време контекстът се промени толкова драматично, че самото про-ромско застъпничество също се нуждае от промяна. И това ни отвежда до новата „Ромска Фондация за Европа“.

Най-важното е, че новата фондация ще донесе нов и по-висок мащаб на ръководена от ромите визия, стратегия, експертен опит и работа в мрежа, която не само признава предизвикателствата, пред които са изправени ромите, но също така се основава на нашите силни страни и потенциал.

Тези силни страни включват ромската демография в застаряваща Европа, особено в Източна и Южна Европа, където населението вече намалява. Заедно 12 милиона роми представляват бъдещи работници и бъдещи гласоподаватели – подчертавайки важността на това да се разглеждат инициативите, свързани с ромите, не като благотворителни разходи, а като публични инвестиции.

Ние също така ще се стремим да използваме изключителната устойчивост на ромите. Нашият народ оцеля след средновековното преследване и ние оцеляхме по време на Холокоста. Днес търпим актове на насилие и културно подчинение, без да прибягваме до насилие и въоръжени конфликти. Нашите общности също се адаптираха към живота в почти всяка европейска страна, език, култура. Новата фондация има за цел да впрегне тези качества, мобилизирайки най-ярките качества на общността.

И нашата смела амбиция ще се простира отвъд ромите. Ще покажем решения за нарастващия недостиг на работна сила, допринасяйки за икономическото възстановяване на Европа и екологичния и дигитален преход. Ромската фондация за Европа ще насърчава сплотеността, взаимното уважение и солидарността в общества, които стават опасно културно поляризирани. Ще работим с ромските общности, за да разбием структурите на предразсъдъците, корупцията и репресиите, които позволяват експлоатацията на ромските избиратели.

Ромската фондация за Европа нито ще измести съществуващите местни инициативи, нито ще засенчи други организации, преследващи подобни цели. Тя не може да поеме ролите на правителствата, международните организации, бизнеса и медиите – всички те са ключови за системната промяна. Вместо това Фондацията ще си сътрудничи с всички онези, които споделят нашата визия: да положим основата, за една подмладена Европа, която защитава равенството, справедливостта и честността за всички свои граждани.

Автор: Желко Йованович /директор на Ромски Инициативи/ и ръководител на новата Ромска Фондация за Европа

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването