fbpx

3-ти парламентарни избори

Days
Hours
Minutes
Seconds

Манифест "Роми за нова политика в България

Предложения към парти и коалиции

Съветник на Министър-председателя

Вярваме, че е ключово назначаването на човек от ромски произход, който да ръководи изпълнението на предложените инициативи и политики, насочени към ромите в България
Click Here

Развитие и укрепване на предприемачеството сред ромите и откриване на работни места

Нашата визия за реализирането на правителствена програма за развитие и укрепване на предприемачеството сред ромите е сформиране на фонд със споделени финансови ресурси между българската държава и Инициативата за развитие на ромското предприемачество

Стипендиантска програма за подкрепа на студенти от ромски произход

За да се ускори нараставането на висшисти сред ромската общност, ние предлагаме да бъде създадена Национална стипендиантска програма за подкрепа на студенти от ромски произход във висши учебни заведения със споделени финансови ресурси между българската държава и Ромски образователен фонд (РОФ)

Институт за ромска култура и изкуство

Откриване на Институт за ромска култура и изкуство за споделяне на приноса на ромите към българската култура, представяне на талантите, успехите и постиженията, както и документирането на историческия опит на ромите в България

Правителствен индекс относно използването на европейските фондове

Доброто управление на тези публични средства може да бъде проследявано със създаване на платформа за правителствен индекс относно използването на европейските фондове, насочени към ромите. С подобрен инструмент ще се повиши прозрачността и контрола върху публичните средства

Мерки, насочени към ромите, в Националния план за възстановяване и устойчивост

Наложително е в рамките на така изготвения план да се постави фокус върху ромската общност в синхрон с приоритетите на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите. Акцент в това отношение трябва да бъде подобряването на жилищните условия в кварталите с ромско население.

Ангажименти

Диалог със Зеленото Движение
Диалог с Продължаваме Промяната
Диалог БСП
Подай сигнал за нарушение по време на преброяването