fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ВАШИНГТОН – След съобщения за масова атака срещу ромската общност и полицейски участък в Габрово, председателят на Хелзинкската комисия г-н Хейстингс днес издаде следното изявление:

„Много съм обезпокоен от нарастващата честота на атаките на тълпи срещу роми в Европа – най-скорото в България, но и в Италия, Франция и Чехия. Правителствата трябва да направят повече, за да се противопоставят на разяждащите ефекти от празнодумството на омразата и да защитят най-уязвимите си общности от мотивирани от предразсъдъци престъпления.

„Насилието в България е особено обезпокояващо. Както се казва във филмите на ужасите, “обаждането идва от дома ви.” Атаката срещу държавна институция, като полицейско управление, е атака срещу самата демокрация. ”

Докладите показват, че по-рано тази седмица анти-ромска група атакува полицейския участък в Габрово, където служители отказват да предадат трима роми на тълпата след сражение в местен магазин. Впоследствие някои домове на роми бяха унищожени.

Атаката идва като отзвук от скорошната антиромска реторика на най-високите нива на правителството на България. През февруари българският министър на отбраната и вицепремиер Красимир Каракачанов предложи да се предложат безплатни аборти, за да се ограничи раждаемостта на ромите.

В началото на април тълпа нападна 70 роми, включително деца, в предградие на Рим, Италия. Прокурорите започнаха разследване на нападението. Подобни нападения срещу роми в Дворец, Чехия принудиха ромско семейство да напуснат района. По късно три ромски деца бяха нападнати в чешкото село Липник над Бечву.

Във Франция в края на март фалшивите обвинения за отвличания срещу роми, разпространявани в социалните медии, се свързаха с нападения над роми във Франция. Местната полиция издаде изявления, за да потуши дезинформацията.

 

WASHINGTON—Following reports of a mob attack against the Roma community and a police station in Gabrovo, Bulgaria, Helsinki Commission Chairman Rep. Alcee L. Hastings (FL-20) today issued the following statement:

“I am very disturbed by the increasing frequency of mob attacks on Roma in Europe—most recently in Bulgaria, but also in Italy, France, and the Czech Republic. Governments must do more to counter the corrosive effects of hate-mongering and protect their most vulnerable communities from bias-motivated crimes.

“The violence in Bulgaria is particularly concerning. As they say in the horror movies, ‘the call is coming from inside your house.’ An attack on a government institution like a police station is an attack on democracy itself.”

Reports indicate that earlier this week, an anti-Roma group attacked the police station in Gabrovo when officers refused to turn over three Roma to the mob following an altercation at a local shop. Some Romaní homes were subsequently destroyed.

The attack comes on the heels of recent anti-Roma rhetoric at the highest levels of the Government of Bulgaria. In February, Bulgarian Defense Minister and Deputy Prime Minister Krasimir Karakachanov proposed offering free abortions to limit the Roma birthrate.

In early April, a mob attacked 70 Roma, including children, in a suburb of Rome, Italy. Prosecutors have opened an investigation into the attack.  Similar attacks on Roma in the town of Dvorec in the Czech Republic forced a Romani family to leave the area. Three Romani children were subsequently attacked in the Czech village of Lipník nad Bečvou.

In France in late March, false kidnapping accusations against Roma circulated on social media were associated with gang attacks on Roma in France. Local police issued statements to quell the disinformation.

Постоянна ромска конференция © 2023. All Rights Reserved.

Подай сигнал за нарушение по време на преброяването